Най-новият брой
Aurea Iuris Romani

AIR Subpage to Business and Law Editors


Editor in chief
Assoc. Prof. Konstantin Tanev


Members (alphabetical order)
Prof. Anna Tarwacka
Prof. Carla Masi Doria
Prof. Cosimo Cascione
Prof. Isabela Piro
Prof. Leonid Kofanov
Prof. Maria Kostova
Prof. Osvaldo Sacchi
Prof. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Редакционна колегия
Aurea Iuris Romani
година 2022
Брой 4
News
ABSTRACTING AND INDEXING

    

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445