Концепцията за риска - сравнение между фидуциарния пакт и договора за покупко-продажба в римското право
Aurea Iuris Romani
година 2019
Брой 1
News
ABSTRACTING AND INDEXING

...

...