Земята като ресурс и като проблема. Кртерии за принадлежност и организативни модалности на "употребата" в Рим по време на Рексовете и Рянната Република до Leges Valeriae Horatiae
Aurea Iuris Romani
година 2019
Брой 1
News
ABSTRACTING AND INDEXING

...

...